پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات خبـر
تاریخ ایجاد خبر: 1402/10/03 ساعت ایجاد خبر: 12:00 AM شماره خبر: 5114
فراخوان تسهیلات دستورالعمل بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1401

کلیه شرکت‎ های فناور، نوآور، خلاق و دانش‎ بنیان متقاضی استفاده از تسهیلات با داشتن طرح کسب و کار (BP) دارای توجیه اقتصادی می‎توانند در سامانه https://khedmat.isti.ir/ با تکمیل فرم‎های مربوط و ارائه مستندات مورد نیاز، درخواست‎های خود را ثبت نمایند.