پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات خبـر
تاریخ ایجاد خبر: 1403/02/29 ساعت ایجاد خبر: 12:00 AM شماره خبر: 5181
تکریم و معارفه مدیر مرکز رشد واحد های فناور شهرستان بهشهر برگزار شد

مراسم تکریم از دکتر علی قنبری مدیر سابق مرکز رشد و معارفه دکتر عبدالبر ملاح مدیرمرکز رشد واحدهای فناور، با حضور رئیس و معاون فناوری پارک علم و فناوری مازندران و رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران و جمعی از کارکنان دانشگاه در روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه 1403 برگزار شد.