پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
لیست اخبار
10:53 1401/08/10
کارگاه آموزشی چگونه استراتزی فروش بنویسیم برگزار شد

برگزاری کارگاه آموزشی چگونه استراتزی فروش بنویسیم

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
رویداد سرمایه گذاری بر روی طرح‌های برتر فناور و ارائه فناورانه‌های دانش بنیان اولویت دار تا ثریا برگزار شد

رویداد سرمایه گذاری، بیان نیاز‌های فناورانه اولویت‌دار و جذب سرمایه‌ها برای تبدیل به محصولات فناورانه در جهت رفع نیاز‌های جامعه با همکاری پارک علم و فناوری مازندران و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان برگزار شد.

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
پیش رویداد رویداد سرمایه گذاری تا ثریا استان مازندران برگزار شد

رویداد تا ثریا «سرمایه گذاری بر روی طرح‌های برتر فناور و ارائه فناورانه‌های دانش بنیان اولویت دار» با حضور سرمایه گذاران استانی و کشوری و مسئولین برگزار خواهد شد

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
فراخوان تسهیلات جز 2 بند ب تبصره 16 قانون بودجه 1401

فراخوان تسهیلات جز 2 بند ب تبصره 16 قانون بودجه 1401

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
بازدید بازرس و مسئول پیگیری های ویژه استانداری مازندران از شرکت های مستقر و پردیس پارک علم و فناوری مازندران

بازرس و مسئول پیگیری های ویژه استانداری مازندران از شرکت های مستقر و پردیس پارک علم و فناوری مازندران بازدید کرد

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
عمان میزبان زیست بوم فناوری و نوآوری استان مازندران

در تور فناوری و تجاری، نشست شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری مازندران با سفیر ایران در کشور عمان، شرکت ها و سرمایه گذاران عمانی برگزار شد.

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
نشست همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه به همت پارک علم و فناوری مازندران برگزار شد

نشست همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه به همت پارک علم و فناوری مازندران برگزار شد

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
پنل انتقال تجربه با حضور مدیرعامل شرکت فولاد بهمن

پنل انتقال تجربه با حضور مدیرعامل شرکت فولاد بهمن

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
هفتمین فن بازار و نمایشگاه دستاوردهای شرکت های فناور و دانش بنیان استان مازندران با حضور معاون استاندار افتتاح شد

هفتمین فن بازار و نمایشگاه دستاوردهای شرکت های فناور و دانش بنیان استان مازندران با حضور معاون استاندار افتتاح شد

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
هفتمین فن بازار و نمایشگاه دستاوردهای شرکت های فناور و دانش بنیان استان مازندران

به همراه برگزاری کارگاه های انتقال تجربیات کسب و کار های پیشرو

اطلاعات بیشتر