پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
لیست تفـاهم نـامه ها
10:53 1401/08/10
تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران و پارک علم و فناور مازندران به امضا رسید

به منظور بسط و توسعه همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و کارآفرینی تفاهم نامه همکاری میان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران و پارک علم و فناوری مازندران

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین پارک علم و فناوری مازندران و اداره کل استاندارد استان مازندران

تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین پارک علم و فناوری مازندران و اداره کل استاندارد استان مازندران به منظور فراهم آوردن زمینه همکاری‌های

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری مازندران و شرکت آب و فاضلاب مازندران

به منظور اعتلای ارزش های علمی در راستای کاربردی کردن پروژه های تحقیقاتی، فراهم نمودن بستر لازم برای بهره گیری حداکثری از توانمندی های علمی – فنی پارک علم و فناوری

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
به منظور حمایت از کسب و کار های اکترونیک تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری مازندران و اداره کل پست مازندران به امضا رسید

به منظور شناسایی، ارزیابی و آموزش شرکت¬های نوپا (استارت آپی) در حوزه کسب و کار الکترونیک جهت همکاری و توسعه و بهره برداری از

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر به امضا رسید

تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
امضای تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری مازندران و شرکت آب منطقه ای مازندران

امضای تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری مازندران و شرکت آب منطقه ای مازندران

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری مازندران و اداره کل بهزیستی مازندران به امضا رسید

به منظور حمایت از کسب و کار های نوین در حوزه صنایع خلاق و دانش بنیان، توسعه اشتغال با مشارکت کسب و کارهای خلاق و دانش بنیان و بهره گیری از

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری مازندران و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ماندران به امضا رسید

به منظور رونق کسب و کارهای نوین در حوزه صنایع خلاق دانش بنیان و نوآور و توسعه اشتغال با مشارکت کسب و کارهای خلاق و

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
با امضای تفاهم نامه همکاری؛ دانشگاه پیام نور استان به شبکه نوآوری و فناوری مازندران پیوست

در راستای فعال سازی ظرفیت های موجود در سطح استان جهت اجرایی شدن تفاهم نامه فی ما بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور به منظور شناسایی، جذب، هدایت و حمایت طرح ها وایده های فناورانه

اطلاعات بیشتر